Aliexpress TR

Akşemseddin Türbesi

Bolu Göynük de olan Akşemseddin Türbesi, 1464 yılında Fatih Sultan Mehmet’in isteği üzerine hocası olan ve 1459 yılında vefat eden Akşemsettin için yapılmış. Türbe, Göynük’teki Gazi Süleyman Paşa Türbesi’nin avlusunda bulunduğu için kolaylıkla ulaşılabiliyor ve türbenin içerisinde Akşemseddin’in oğulları Fakih ile Nurihüda’nın da sandukaları bulunuyor. altıgen planlı olup, küfeki taşından inşa edilmiş bu türbeyi buraya kadar geldiyseniz mutlaka görün

Bolu Yıldırım Bayezit Camii

Yıldırım Bayezit tarafından 1382 yılında yaptırılan medrese ve kütüphaneden oluşan külliyenin merkezi olan cami nin günümüzde  medrese ve kütüphanesinden herhangi bir iz bulunmamaktadır. Muhtemelen ahşap olan bu cami 1891 yılında yanmış ve 1899 yılında tek kubbeli olarak yeniden inşa edilmiştir. 1944 depreminde büyük hasar gören cami, onarımlarla son şeklini almıştır. Kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir. Çifte minareli, tek kubbeli olan caminin iç mekânında nakış işi iç süslemeleri ilgi çekicidir.

Ilıca Musa Paşa Camii

Bolu’nun Ilıca mevkiinde bulunan Ilıca Musa Paşa Camii, şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kitabesindeki bilgiye göre 1510-1511 yılları arasında kızıl Ahmet Bey’in oğlu olan Musa Paşa’nın isteği üzerine yapılmıştır cami.
Adres: Karacasu Beldesi- Bolu

Kadı Camii

Büyükcami Mahallesi’nde bulunan cami, 1499 yılında Demirtaş Paşa’nın oğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı caminin mihrap bölümü beş kenarlı olarak dışa taşkın inşa edilmiştir. Kesme taştan yapılan caminin ahşap dış kapısı, kündekâri işçiliğinin ince örneklerinden biridir.

Karaköy Camii

İl merkezinin 7 km. batısında yer alan Karaköy Camii 1562–1563 yılında Musa Paşa’nın oğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı, ahşap çatılı olan cami, çinileri, mihrap ve minberdeki işçiliğiyle dikkat çekmektedir.

Gazi Süleyman Paşa Camii

Bolu Göynük’te bulunan Gazi Süleyman Paşa Camii, 1331-1335 yılları arasında inşa edilmiştir aynı zamanda Gazi Süleyman Paşa’nın adına yapılan ilk cami özelliği taşıyor. Cami, 1875 yılında bir sel baskınında yıkılmış, 1878 yılında ise II. Abdülhamit tarafından tekrar inşa edilmiştir. Tek kubbeli ve tek minarelidir. Geç devir mimari özelliklerini taşır.

Saraçhane Camii

İl merkezindedir. Kitabesine göre 1750 yılında Silahtar Mustafa Ağa tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Dikdörtgen planlı ve ahşap çatılı olan caminin doğu ve güney cephe duvarlarında sivri kemerli çeşmeleri vardır.

İmaret Camii

  1. yüzyılda Şemsi Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı caminin dış kapısı üzerinde kitabesi vardır. İl merkezindedir.

Mudurnu Yıldırım Camii

Mudurnu ilçesinde bulunan cami, 1382 yılında Yıldırım Bayezit tarafından şehzadeliği zamanında yaptırılmıştır. Kareye yakın dikdörtgen planlı caminin ana mekanını 19,43 m. çapında bir kubbe örtmektedir. Üç bölümlü bir son cemaat yeri vardır. Osmanlı mimarisinin ilk büyük kubbeli yapılarından olup, sekiz istinatlı camilerin de ilk örneklerinden olduğu kabul edilmektedir.